Zakelijke dienstverlening

  • Intervisie
  • Teambuilding

Intervisie

Vanuit mijn deskundigheid als supervisor begeleid ik intervisiegroepen binnen (gezondheidszorg) organisaties. Het doel van intervisie is om de knelpunten op zowel de werkvloer alsook tussen het personeel onderling bespreekbaar te maken met als doel de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Teambuilding

Het doel van teambuilding is het verbeteren van het functioneren van het team. Hierbij is het van belang om het interpersoonlijke gedrag en het probleemoplossend vermogen van het team te verbeteren.Thema’s kunnen zijn communicatie, grenzen aangeven etc.

Bij Intervisie en Teambuilding wordt maatwerk verricht waarbij ik gebruik maak van de holistische mens-visie.

Prijs en mogelijkheden op aanvraag.