Traumaverwerking volgens Somatic Expierence

S.E. is een integrale methode voor het behandelen van de gevolgen van shock en trauma. Bij trauma wordt vaak meteen gedacht aan uitzonderlijke gebeurtenissen, maar in werkelijkheid krijgt ieder mens er in meer of mindere mate mee te maken. Een trauma kan ontstaan wanneer een gebeurtenis te vroeg, te snel of te heftig is om meteen te verwerken. Ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen kunnen dus ook een traumatisch effect hebben.

Wanneer in overweldigende situaties instinctieve reacties als vechten of vluchten niet mogelijk zijn, bedienen alle dieren, de mens inbegrepen, zich van de aangeboren overlevingsreflex om zich ‘dood te houden’. Na jarenlange observaties van in het wild levende dieren, stelde Levine (de ontwikkelaar van de S.E. methode), zich de vraag waarom deze dieren eigenlijk geen posttraumatische symptomen vertonen, terwijl er toch vaak sprake is van levensbedreigende situaties. Hij ontdekte waarin dieren zich onderscheiden van mensen. Dieren die een traumatische ervaring overleven,ontladen de energie die tijdens de overlevingsreflex in het lichaam is vastgehouden zo snel mogelijk, terwijl het menselijke organisme dat niet altijd vanzelfsprekend doet. De mens houdt deze
‘bevriezing’ soms vast in het lichaam, wat leidt tot posttraumatische stresspatronen. Vroeg of laat leidt dit tot klachten, die zich op allerlei terreinen en op diverse manieren kunnen voordoen. Te denken valt aan gevoelens van onveiligheid, hyperactiviteit, extreme stemmingswisselingen, gewichtstoename of –afname, depressie, slaapproblemen, chronische vermoeidheid, fysieke pijnen , e.a.

Met behulp van S.E. wordt de vitale, in het zenuwstelsel vastgehouden levensenergie stapsgewijs ontladen en wordt het trauma alsnog “verwerkt”. Om symptomen te laten verdwijnen of te verminderen, is het zo niet nodig dat de gebeurtenis nogmaals wordt doorleefd wat het risico op retraumatiseren, aanzienlijk verkleint. Een groot voordeel, vooral wanneer er sprake is van overweldigende ervaringen.