Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is de kunst om het zelfgenezende vermogen van een mens zo sterk mogelijk te maken.
Natuurgeneeskunde gaat uit van een holistische mensvisie, dat wil zeggen de mens is een lichamelijke, emotionele en mentale eenheid.
Een eenheid die voortdurend in wisselwerking staat met zijn omgeving.

Traumaverwerking volgens Somatic Expierence

S.E. is een integrale methode voor het behandelen van de gevolgen van shock en trauma. Bij trauma wordt vaak meteen gedacht aan uitzonderlijke gebeurtenissen, maar in werkelijkheid krijgt ieder mens er in meer of mindere mate mee te maken. Een trauma kan ontstaan wanneer een gebeurtenis te vroeg, te snel of te heftig is om meteen te verwerken. Ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen kunnen dus ook een traumatisch effect hebben.

Systeem therapie

De systeemtheorie gaat er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, anders bij hun moeder dan bij hun schoonmoeder en ook weer anders bij hun sportclub dan met hun kinderen. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie over op ander gedrag. Mensen zijn dus erg contextgevoelig.

Integratieve Massage

I.M. is bedoeld om lichamelijk en geestelijk te ontspannen, overtollige stress te verwijderen en energieblokkades te verminderen.
Er ontstaat meer harmonie tussen lichaam en geest, wat een helende werking met zich meebrengt
.

Holistic Pulsing

Holistic Pulsing is een helende wiegmethode waarin je lichaam door ritmische bewegingen voortdurend wordt uitgenodigd los te laten en te ontspannen.
In het pulsen (wiegende beweging) wordt de kracht van ritme en bewuste aanraking benut om het lichaam aan zijn oorspronkelijke stromende staat te herinneren.

Voetreflexzonetherapie

Reflexzonetherapie is een natuurgeneeskundige therapie.
De leer bestaat eruit dat alle klieren, organen en lichaamsdelen door energiestromen verbonden zijn met bepaalde reflexgebieden van de voet.
Deze gebieden worden met duim en vingers bewerkt met het doel om het lichaam weer in balans te brengen of te houden.
Reflexzonetherapie is een goede algemene therapie voor mensen van elke leeftijd
.

Persoonlijke Ontwikkeling & Coaching

Een uitdagende weg naar zelfverwerkelijking voor lichaam, hart en geest.

" Het is onze kracht en niet onze beperkingen waar we het meest bang voor zijn "
Nelson Mandela

Als je aan jezelf wilt werken om beter in balans te komen, maar dat niet alleen wilt doen, is in begeleiding gaan of een coachingtraject volgen een overweging waard.